Informatie aan de cliënt:

Uiteraard is het van belang dat de werkwijze van de leverancier bij de behandeling van een klacht op passende wijze onder de aandacht wordt gebracht van alle cliënten.


Dit is dan ook de eerste stap die de leverancier van medische hulpmiddelen onderneemt:

Cliënten op een juiste wijze voorzien van informatie over de manier waarop u eventuele klachten behandelt en welke wegen voor de cliënt open staan als de klacht niet (naar zijn/haar tevredenheid) wordt opgelost.

 

De volgende stappen worden daarbij doorlopen:
1. Het door de leverancier in behandeling nemen van een klacht van een cliënt (al dan niet mondeling of schriftelijk).
2. Indien de cliënt en de leverancier niet tot overeenstemming zijn gekomen kan de casus schriftelijk door een cliënt als klacht aangemeld worden bij de betreffende Klachtencommissie van de branche.
3. Indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de Klachtencommissie wordt de casus, binnen 6 weken na de datum van deze schriftelijke uitspraak, schriftelijk door de partij die het aangaat als geschil aangemeld bij het secretariaat van de SEMH teneinde daarover het oordeel te vragen van de Geschillencommissie.

 

Er kan ook, via internet, contact worden opgenomen met: